Úschovný poriadok zvierat

Prevádzkový poriadok pre úschovu zvierat

 1. Majiteľ zvieraťa, ktorý na úschovu svojho zvieraťa využije koterce, je povinný oboznámiť sa s týmto Prevádzkovým poriadkom pre úschovu zvierat a dodržiavať ho.
 2. Koterce pre úschovu zvierat sú vo vlastníctve spoločnosti Chodník korunami stromov s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava, IČO: 50862839 (ďalej ako „Chodník korunami stromov“).
 3. Koterce určené pre úschovu zvierat sú vyrobené z masívneho dreva bez použitia chemických náterov s rozmermi 100 cm (šírka) x 100 cm (výška) x 200 cm (hĺbka). Predná otváracia strana je z dreveného rámu a osadená je kovaním a pletivom s okami 2 cm x 2 cm.
 4. Služba úschovy zvierat je poskytovaná zdarma, účtuje sa iba vratná záloha vo výške 5€/1 koterec. Použitie kotercov je dobrovoľné. Upozorňujeme však, že na atrakciu majú zvieratá podľa Návštevného poriadku Chodníka korunami stromov vstup zakázaný. Koterce sú určené predovšetkým na úschovu zvierat návštevníkov Chodníka korunami stromov, a to len po dobu ich návštevy.
 5. Majitelia môžu svoje zvieratá uchovať v koterci iba za predpokladu, že zvieratá sú v dobrom zdravotnom stave, sú čisté a pokojné. Majiteľ zvieraťa nesie plnú zodpovednosť za zdravotný stav a správanie svojho zvieraťa a je povinný uhradiť škodu, ktorá by Chodníku korunami stromov vznikla z dôvodu jeho zodpovednosti za škodu, pokiaľ by táto škoda bola spôsobená v príčinnej súvislosti so zlým zdravotným stavom odloženého zvieraťa alebo jeho správaním.
 6. Berúc do úvahy vlastnosti zvieraťa musí jeho majiteľ zhodnotiť, či je pre neho úschova v koterci vhodná a či je možné vzhľadom na povahu zvieraťa túto službu využiť. Majiteľ zvieraťa je povinný zaistiť, aby zviera uschované v koterci nespôsobilo žiadne škody na majetku a zdraví tretích osôb a zvierat ostatných návštevníkov.
 7. Koterce sú uzamykateľné.
 8. Majiteľ zvieraťa je povinný zaistiť svojmu zvieraťu dostatočný príjem vody po celú dobu jeho úschovy v koterci. V každom koterci je za týmto účelom umiestnená miska na vodu. V blízkosti kotercov je pripravený barel s čerstvou vodou, ktorá je pravidelne menená a doplňovaná.
 9. Majiteľ zvieraťa je povinný zaistiť, aby bolo jeho zviera do koterca odkladané nasýtené a iba po dobu návštevy Chodníka korunami stromov s prihliadnutím na to, aká doba je pre zviera vhodná s ohľadom na aktuálne počasie, stav a povahu zvieraťa. Chodník korunami stromov neposkytuje zvieratám návštevníkov krmivo.
 10. Majiteľ zvieraťa je povinný po ukončení návštevy Chodníka korunami stromov prevziať zviera z úschovného koterca. V prípade, že koterec bude po zvierati znečistený, neporiadok upratať a vrátiť na pokladňu Chodníka korunami stromov poskytnutý kľúč od koterca.
 11. V prípade straty kľúča od koterca je na pokladni Chodníka korunami stromov uložený náhradný kľúč.